Jak připravit podklady

Podklady musí být dodány ve formátu kompozitní tiskové PDF (Portable Document Format) verze 1.3 - 1.4 (s vyššími verzemi má někdy CTP problém) nebo PS (PostScript Level 2, 3). Pokud budou data dodána v jiném formátu, bude vždy k zakázce připočítána cena za čas potřebný na převod do tiskového PDF a toto PDF následně odesláno na korekturu zákazníkovi.

Barevný režim CMYK, rozlišení 300 DPI, nastavena spadávka 3 mm a řezací, případně pasovací značky.

Obrázky CMYK a ČB v dodávaných souborech musí mít výsledné rozlišení minimálně 250 DPI (ideálně 300 DPI). Pérovky musí mít výsledné rozlišení minimálně 600 DPI a ve formátu PDF nesmí být zapnuto jejich vyhlazování do stupňů šedi.

Dále možno po dohodě přijímat i sbalené soubory v programu InDesign 6 nebo QuarkXPress 7, musí k tomu být dodány všechny použíté fonty a zasíláme kontrolní náhled před tiskem. V programu CorelDraw přijímáme data rovněž až po dohodě

V případě používání kompresí dbejte následujících pravidel:

JPEG komprese musí být co nejkvalitnější.

Komprese bitových map musí být žádná, nebo CCIT Group 4.

LZW komprese souborů jsou povolené.

Soubor musí obsahovat pasovací značky ve všech čtyřech částech dokumenty a také všechny řezací značky.

V případě potřeby archové montáže musí být soubory vytvořeny jako kompozitní se všemy náležitostmi. Přetisky barev (např. 100% černé) musí být nastaveny již v dodávaném souboru.

Soubory PDF musí obsahovat správné umístění pozičních boxů (Podívejte se jak mají vypadat: Trimbox, Bleedbox, Cropbox, Artbox, Mediabox - jedná se o výchozí nastavení a tudíž pokud máte spávně nastavený DTP program nemělo by docházet ke změnám).

Všechna písma použitá v dokumentu musí být vložena do PS nebo PDF. V případě formátu PDF nedoporučujeme vytvářet subsety písem. Také nedoporučujeme používat převod TrueType písem na Type1.

Soubory můžete dodávat na CD jak ve formátu MAC, tak i PC. Soubory musí být řádně označeny a nazvány dobře určujícím názvem. V případě zaslání souborů na FTP dejte vždy vědět (telefonicky, mailem) až po ukončení nahrávání souboru.

Pro velkoformátový tisk platí vlevo uvedená pravidla.

Výjimku tvoří velkoplošné tisky od formátu A0 a výše, kdy není potřeba dodržovat velikost obrázků 1:1 s velikostí výstupu. pro formáty větší A0 se zpravidla používá poměr obrázků (dokumentu) 1:2 s výslednou velikostí. pro plochy typu BILLBOARD se používá poměr dokumentu 1:4 až 1:10 s výslednou velikostí.

Platí obecné pravidlo - pokud nevíte, je lepší se zeptat! Naši zaměstnanci na DTP studiu Vám rádi poradí.

Ovladače:

Osvit - pokud vytváříte PS a nebudete dodávat PDF, tak použijte jakýkoliv ovladač, který je kompatibilní se specifikací PS Level 2, 3 a je pro osvitovou jednotku, například: Agfa Selectset Avantra 25, Scitex PS Bridge L2. v nastavení tisku nezapomeňte zapnout vkládání písem a vypnout "substituce písem písmy zařízení".

PDF - důrazně doporučujume používat, pro převod do formátu PDF, certifikované programy, které obsahují Adobe PDF engine. Third-party programy mohou způsobovat špatný osvit nebo tisk dat!

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás